Herziene meetnormen voor bodem en water ter commentaar gepubliceerd

18-06-2014 Om de vijf jaar worden normen geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar marktrelevatie, stand van de techniek, onduidelijkheden en fouten. Vorig jaar is bij de evaluatie van NEN 5776 en NEN 6646 geconstateerd dat herziening noodzakelijk was. Beide normen zijn inmiddels herzien en nu ter kritiek gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 september as. online commentaar indienen.

In NEN 5776 ‘Bodem - Bepaling van ijzer, aluminium en fosfor in een ammoniumoxalaat-oxaalzuurextract voor het vaststellen van de fosfaatverzadiging’ is de stabiliteit van de zoutzuuroplossing verbeterd. De methode is ook aangepast aan de implementatie van de voorbehandeling van monsters volgens NEN EN 16179:2012 ‘Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor monstervoorbehandeling’.

In NEN 6646 'Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroom-analysesysteem' is verduidelijkt hoe om te gaan met aangezuurde monsters voor ammonium. De huidige norm is daarin op twee manieren te interpreteren.

Verdere aanpassingen

Bij een herziening worden ook de normatieve verwijzingen herzien. Indien verwezen wordt naar normen die tussentijds zijn vervangen, wordt dit aangepast naar de vervangende norm. Ook worden waar mogelijk gedateerde verwijzingen vervangen door ongedateerde. Daarnaast wordt de tekst gecontroleerd en de opmaak aangepast.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen de norm kosteloos inzien en tot 15 september as. commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl