Herziene norm voor bepaling meetonzekerheid gepubliceerd

13-06-2018 Voor laboratoria met ISO/IEC 17025 accreditatie is het verplicht om meetonzekerheid te bepalen. Hiervoor is NEN 7779 sinds jaren het referentiedocument. De herziene NEN 7779 is nu beschikbaar.

Volgens ISO 17025, de internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, moet er, naast vaststellen van meetresultaten, ook meetonzekerheid worden bepaald. NEN 7779 geeft hiervoor praktische houvast. De norm is niet alleen van toepassing op milieu, maar ook op diervoeding en levensmiddelen. De herziene NEN 7779 is beschikbaar in de shop en in NENConnect.

Belangrijkste wijzigingen

In 2008 is de Nederlandse norm voor het bepalen van meetonzekerheid voor het eerst gepubliceerd. De jarenlange ervaring met deze norm is meegenomen in de herziening. Zo volgt de structuur van de norm het werkproces en zijn er een aantal praktische voorbeelden toegevoegd.

Engelstalige versie

De commissie werft op dit moment financiering om de norm naar het Engels te vertalen en zo internationaal te ontsluiten. In het buitenland bestaan er nauwelijks normen waarmee meetonzekerheid kan worden vastgesteld. Om de Nederlandse werkwijze internationaal te verspreiden, is een Engelstalige versie van de norm van belang. Meewerken aan de vertaling van NEN 7779? Neem dan contact op met de secretaris van de normcommissie: Thamar Zijlstra via mm@nen.nl.

Opdrachtgever?

Bent u opdrachtgever en heeft u behoefte aan een algemene introductie in meetonzekerheid? Download dan kosteloos de whitepaper Meetonzekerheid.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Statistische Toepassingen’ staat nog open voor nieuwe leden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 7779:2018 nl

Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders - Meetonzekerheid 

NEN 7779 beschrijft procedures voor de bepaling van de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve fysische en chemische meetmethoden.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl