Herziening NPR 8114 ter commentaar

24-11-2016 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8114 'Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen' is herzien en voor commentaar gepubliceerd. De herziening brengt NPR 8114 in lijn met de laatste versie van NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

NPR 8114 geeft ondersteuning bij de procedures die in NEN-EN 14181 staan beschreven. De praktijkrichtlijn is bedoeld als informatief implementatiedocument en beschrijft hoe in de praktijk om te gaan met de mogelijke onduidelijkheden en knelpunten bij het gebruik van NEN-EN 14181.
In de herziening van de praktijkrichtlijn zijn niet alleen beide documenten weer op elkaar afgestemd, maar zijn ook de praktijkervaringen met NPR 8114 van de afgelopen vijf jaar meegenomen.

Commentaar indienen

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 maart 2017 commentaar indienen op normontwerp NPR 8114 ‘Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ via normontwerpen.nen.nl (na registratie is het normontwerp kosteloos
in te zien).

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Nicolet Baas, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 371 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Emissiemetingen en algemene aspecten’ houdt zich bezig met de normalisatie van meetmethoden op het gebied van emissies naar de lucht en van meetmethoden op het gebied van algemene methoden voor metingen in lucht. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Nicolet Baas, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 371

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl