Herziening NTA 8191 - Bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemasfracties

10-10-2019 In 2015 is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8191 ‘Monsterneming en bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC non-ferroconcentraat’ uitgebracht. Na enige jaren ervaring en nieuwe kennis te hebben opgedaan, is de tijd rijp voor aanpassingen in de NTA op basis van nieuwe technieken sinds de oorspronkelijke publicatie.

NTA 8191 is opgesteld in het kader van de Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen’. Hierin is afgesproken dat afvalenergiecentrales (AEC) een minimaal rendement halen op het terugwinnen van non-ferro metalen uit de bodemas. Aanvankelijk betrof deze eis ten minste 75% voor metaaldelen groter dan 6 mm. Voor het formuleren van criteria voor kleinere metaaldelen werd gewacht op de ontwikkeling van betere technieken gedurende de looptijd van de Green Deal.

NTA als hulpmiddel

De NTA werd op initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de daarin vertegenwoordigde AEC’s ontwikkeld. Met behulp van de bepalingsmethoden zoals beschreven in de NTA, kunnen AEC’s op eenduidige wijze aantonen in hoeverre voldaan wordt aan het bovengenoemde rendement van terugwinning. De NTA dient daarnaast als hulpmiddel bij het opstellen van contracten tussen AEC's en eventuele externe verwerkers van AEC-bodemas.

Nieuwe technieken

Gezien de voortgeschreden technieken sinds de publicatie van de NTA, start de werkgroep in december 2019 met de herziening van NTA 8191 en de verfijning van de daarin beschreven bepalingsmethoden. Dit vindt wederom plaats op initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven. NEN zal de werkgroep procesmatig ondersteunen waarna de NTA naar verwachting in het voorjaar van 2020 wordt afgerond en gepubliceerd. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 24 november bij NEN aanmelden voor deelname aan de NTA-werkgroep.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de werkgroep ‘NTA 8191’ kan tot uiterlijk 24 november 2019 via e-mail mm@nen.nl.

Voor meer informatie over het normalisatieproces en de te herziene NTA 8191 kunt u contact opnemen met Marc Balder, project coördinator Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 395, of via e-mail mm@nen.nl.

Norm

NTA 8191:2015 nl

Monsterneming en bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC non-fe...

NTA 8191 beschrijft een methode voor de monsterneming en bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemas of hieruit afgeleide fracties (granulaten en metaalconcentraten). Het gehalte aan metalen wordt bepaald in fracties > 2 mm. De b...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl