Herziening NVN 2818 Hedonische waarde van geur start

20-03-2013 Op korte termijn start de commissie ‘Geurmetingen’ onder begeleiding van NEN de herziening van NVN 2818 ’Geurkwaliteit - Sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met een olfactometer’.

Belangrijke aandachtspunten zijn de manier waarop de hedonische bepaling wordt uitgevoerd en de prestatiekenmerken van de methode.

Deelnemen

Partijen die nog niet deelnemen aan de commissie ‘Geurmetingen’, maar die wel graag betrokken willen zijn bij de herziening van NVN 2818 kunnen zich aanmelden bij NEN. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Werkwijze

De beoordeling van de hedonische waarde vindt plaats met een beoordelingsschaal van uiterst aangenaam tot uiterst onaangenaam. Daarmee is het mogelijk de beoordeling van de hedonische waarde uit te zetten tegen de geurconcentratie. NVN wordt toegepast voor de bepaling van de hedonische waarde in binnenlucht en buitenlucht in het concentratiegebied van enkele geureenheden tot honderden geureenheden per kubieke meter.

Aandachtspunten

De huidige versie van NVN 2818 is in 2005 gepubliceerd. In deze voornorm is toen ruimte geboden aan de verschillende methoden voor analyse en gegevensverwerking die door de verschillende laboratoria werden gebruikt. Inmiddels werken de Nederlandse geurlaboratoria veel meer op dezelfde manier en deze kan in de herziene versie waarschijnlijk in een methode worden gevat. Ook zal er aandacht zijn voor de instructie aan de panelleden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: neem contact op met Johan van ‘t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl