Herziening drie normen op gebied van bodem

14-03-2016 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van nieuwe Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aangepast.

In 2011 is de internationale norm ISO 16703 ‘Bodem – Bepaling van het gehalte aan minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie’ verschenen. Naar aanleiding daarvan zijn nu de nieuwe versies van twee Nederlandse normen gepubliceerd: NEN 6975 en NEN 6978.

NEN 6975

Aan NEN 6975 ‘Zuivering met Florisil® voor de bepaling van organische componenten’ is onder meer de kolommethode voor de zuivering met Florisil, zoals beschreven in NEN-EN-ISO 16703, toegevoegd.

NEN 6978

NEN 6978 beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan minerale olie in grond, waterbodem en grond zijnde bouwstof met gaschromatografie. Met de introductie van NEN-EN-ISO 16703 is voor de analyse van minerale olie in grond voortaan die internationale norm van toepassing.

NEN 6970

NEN 6970 – ‘Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)’ is herzien met als doel enkele Europese normen in te passen in de modulaire aanpak van deze koepelnorm.
Naast de genoemde normen zijn in deze herziening nog twee internationale normen meegenomen en verwerkt in de modulaire opbouw van de norm: NEN-EN-ISO 15009:2013 ’Bodem - Gaschromatografische bepaling van het gehalte aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Purge- and- trap’ - methode met thermische desorptie’ en NEN-EN ISO 22155:2013 ’Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en geselecteerde ethers - Statische 'headspace' methode’.
NEN 6973:2008 ‘Bodem - Methanolextractie voor de bepaling van organische componenten’ en NEN 6981:2008 ‘Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (HKW) met gaschromatografie’ worden hierbij ingetrokken.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Marina Maroulakis, secretaris van de NEN-normcommissie 'Organische parameters', telefoon (015) 2 690 103 of e-mail marina.maroulakis@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Marina Maroulakis, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 103

marina.maroulakis@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl