Identificatie doelstoffen in water door chromatografie en massaspectrometrie: NTA 8379 gepubliceerd

05-03-2014 NEN heeft NTA 8379 gepubliceerd, een methode voor de identificatie van organische doelstoffen in water met chromatografie en massaspectrometrie. Met NTA 8379 wordt per doelstof bepaald of de stof afwezig is, aanwezig is of dat er een indicatie is dat de stof aanwezig is. Dit gebeurt aan de hand van een puntensysteem, met identificatiepunten.

De norm geeft hiervoor identificatiecriteria en hoe het laboratorium die moet toepassen. De methode is te gebruiken in combinatie met analyse normen voor gas- en vloeistofchromatografie. De NTA is ontwikkeld omdat de drinkwaterlaboratoria hiervoor een behoefte signaleerden.

NTA 8379 is een Engelstalig normdocument, met de titel ‘Water quality – Guidelines for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry’. Er is nog geen internationale norm om deze methode op watermonsters toe te passen. Daarom wordt binnenkort bepaald of dit document ook wordt gebruikt om een vergelijkbare norm binnen ISO te ontwikkelen.

Bodemmonsters

Er is een vergelijkbare internationale norm voor toepassing op bodemmonsters, namelijk NEN-EN-ISO 22892 'Soil quality – Guidelines for the identification of target compounds by gas chromatography and mass spectrometry’. Deze norm heeft model gestaan voor de NTA, maar in de loop van de ontwikkeling is de NTA toch behoorlijk gaan afwijken.

Deelnemende partijen

Naast vertegenwoordigers van de drinkwaterlaboratoria hebben ook de Waterdienst en vertegenwoordigers van de waterschapslaboratoria deelgenomen aan dit NTA-traject.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Johan van ’t Bosch, Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl