Informatiemiddag NEN 5725 ‘Vooronderzoek landbodem’

17-10-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ is afgerond. Op 21 november 2017 organiseert NEN een informatiemiddag ter introductie van deze nieuwe norm.

De norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen in en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem.

NEN 5725 is een belangrijk referentiedocument voor uitvoering van bodemonderzoek binnen Nederland. Het doel van de revisie was het actualiseren van het vooronderzoek en uniformiteit in de verschillende werkwijzen brengen.
Tegelijkertijd werkt het ministerie van Infrastructuur & Milieu aan de aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit waarin vooronderzoek per 1 april 2018 een prominente rol krijgt. Dit heeft gevolgen voor al het bodemonderzoek en leidt naast actualisatie van NEN 5725 ook tot aanpassing van enkele SIKB-documenten.

Wijzigingen NEN 5725

De norm voor vooronderzoek van de landbodem is geactualiseerd. In de opzet van het vooronderzoek is een differentiatie aangebracht in de onderzoeksinspanning op basis van de onderzoeksaanleiding. Hiernaast heeft de norm nu een meer procesmatige aanpak met meer ruimte voor de onderzoeker indien de situatie daar om vraagt.
Ook asbest is geïntegreerd in deze norm waarmee het vooronderzoek dat nu nog is opgenomen in NEN 5707 (asbest in bodem) en NEN 5897 (asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat) zal worden vervangen.

Infomiddag en training

Wilt u meer informatie over de wijzigingen in NEN 5725:2017 meldt u zich dan aan voor de infomiddag op 21 november 2017 via NEN Evenementen.
Hiernaast organiseert NEN trainingen over vooronderzoek en asbestonderzoek in de bodem en waterbodem. Voor meer informatie over deze trainingen, kijk op de website van NEN Trainingen.

Meer informatie

Voor informatie over de norm kunt u contact opnemen met Martijn van Rijn, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303, of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl