Internationale norm voor monsterneming van zeewater wordt herzien

06-03-2014 Monsterneming van water is een onderwerp waar in het internationale waterveld veel beweging in is. Op aandringen van Noorwegen wordt nu geïnventariseerd of ISO 5667-9, de internationale norm voor monsterneming van zeewater, kan worden uitgebreid met situaties waar vervuiling is opgetreden. NEN zoekt belanghebbenden die actief zijn op dit terrein en in een internationaal netwerk hun kennis willen delen. Geïnteresseerden kunnen zich vóór 18 april as. aanmelden.

ISO 5667-9 ‘Water - Monsterneming - Deel 9: Richtlijn voor monsterneming van zeewater’ beschrijft op dit moment alleen de monsterneming voor reguliere monitoring van zeewater. De uitbreiding zal zich richten op monsterneming in die situaties dat milieu vervuiling is opgetreden in zeewater. Hierbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van olievervuiling na een ongeval.

Naast deze toevoeging kunnen andere wijzigingen in de norm worden doorgevoerd om te zorgen dat de methode goed aansluit bij de huidige manier van werken in de praktijk. Bovendien kunnen nieuwe technieken worden ingebracht.

Internationale normontwikkeling

Bij de herziening van een internationale norm wordt aan nationale normalisatie-instituten gevraagd om experts te benoemen die mee willen praten over de inrichting van de nieuwe norm. Bent u actief op dit terrein dan wordt u uitgenodigd om in een internationaal netwerk uw kennis te delen over dit onderwerp. Samen met andere experts wordt deze kennis, op basis van consensus, vastgelegd in een ISO-document.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl