Internationale norm waterkwaliteit meten met discrete analyse gepubliceerd

12-12-2013 NEN 6604 ’Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie’ is door de internationale belangstelling vertaald en voorgesteld binnen ISO. De norm is nu gepubliceerd als NEN ISO 15923-1 waarbij een aantal kleine verbeteringen zijn doorgevoerd. Ook heeft een zeer uitgebreide validatie plaatsgevonden.

Met de publicatie van NEN-ISO 15923-1 ’Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection’ vervalt NEN 6604:2007.

Validatie

De grootste uitbreiding van de internationale norm ten opzichte van de nationale norm is de interlaboratorium validatie. Aan deze validatie hebben ruim 50 laboratoria deelgenomen. Hiermee is duidelijk dat ook internationaal sterke behoefte was aan de ontwikkeling van deze norm waarbij Nederland dus leidend is geweest.

Verdere ontwikkelingen

Dit is het eerste deel in de serie meetnormen binnen waterkwaliteit met gebruik van discrete analyse. Vanaf 2014 worden ook deel 2 (chroom VI), deel 3 (fluoride), deel 4 (calcium, magnesium, hardheid en alkaliniteit) en deel 5 (ijzer, aluminium en mangaan) internationaal ontwikkeld.

Nederlandse inbreng

Vanuit Nederland is door de normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ tijdens internationale vergaderingen veel inbreng geleverd om er zorg voor te dragen dat de internationale norm zoveel mogelijk aansluit bij NEN 6604.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

 

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl