Internationale normontwerpen risico-gebaseerde bepaling koolwaterstoffen ter commentaar

21-06-2013 Twee internationale normontwerpen voor de laboratoriumbepaling van risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen in grond zijn gepubliceerd voor commentaar. Met deze normen kan bij (mogelijke) bodemverontreining gericht worden onderzocht hoeveel van de meest relevante petroleum koolwaterstoffen aanwezig zijn in de grond. Nederlandse belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 15 september 2013 commentaar geven ter verbetering van deze normen.

Bij publicatie van de definitieve norm, waarschijnlijk eind 2014, verschijnt deze ook als Nederlandse norm.

Betere inschatting risico’s

Met de methoden in de nieuwe normen worden minder schadelijke of van nature voorkomende petroleum koolwaterstoffen niet in het analyseresultaat meegenomen. Daardoor kan een betere inschatting worden gemaakt van de risico’s van de bodemverontreining op een locatie.

Na bespreking in de Nederlandse commissie ‘Organische parameters’ levert NEN de relevante commentaren aan bij CEN en ISO. Traditionele grondanalyses van bijvoorbeeld minerale olie, waarvan deze stoffen deel kunnen uitmaken, richten zich op bepaling van het totaal gehalte aanwezige petroleum koolwaterstoffen. Daarmee worden ook niet en minder schadelijke componenten meegenomen, wat kan leiden tot een overschatting van het risico. Vertegenwoordigers van Nederlandse laboratoria zijn betrokken bij het schrijven van deze twee normen.

Samenhang met andere normen

Deze twee normen vormen een aanvulling op reeds bestaande normen, zoals die waarin de werkwijze voor analyse van minerale olie wordt beschreven. Beide normen bouwen voort op NEN-EN-ISO 11504 ’Soil quality - Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons’. Deze norm beschrijft hoe je kunt bepalen welke fracties en componenten relevant zijn voor het laboratorium.

Ontw. NEN EN ISO 16558-1 en -2

De twee net verschenen normontwerpen zijn:

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl