Intrekking NVN bepaling van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

08-01-2020 NVN 7323:1997 'Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Bepaling van het gehalte van anorganische componenten. Bepaling van het gehalte van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)' wordt ingetrokken omdat deze niet meer actueel is.

De beweegreden voor de intrekking is dat de beschreven methode in de voornorm niet is gevalideerd. Als vervanging voor de voornorm (NVN) worden voldoende alternatieven beschikbaar geacht.

Alternatieven

De volgende normen worden aangedragen als alternatieven voor NVN 7323:1997.

Arseen:

  • NEN-EN-ISO 11969:1997 'Water - Bepaling van het arseengehalte - Methode met atomaireabsorptiespectrometrie (hydridetechniek)'
  • ISO 17378-1:2014 'Water - Bepaling van arseen - Deel 1: Atomaire-fluorescentie-spectrometrie met hydride generatie-techniek (HG-AFS)'

Seleen:

  • ISO/TS 17379-1:2013 'Water - Bepaling van het gehalte aan seleen - Deel 1: Atomaire-fluorescentiespectrometrie met hydride generatie-techniek (HG-AFS)'
  • ISO/TS 17379-2:2013 'Water - Bepaling van seleen - Deel 2: Atomaire-absorptiespectrometrie met hydride generatie-techniek (HG-AAS)'

Antimoon:

  • ISO 17378-2:2014 'Water - Bepaling van arseen en antimoon - Deel 2: Atomaire-absorptiespectrometrie met hydride generatie-techniek (HG-AAS)'

Water en destruaten:

  • NEN-EN-ISO 17294-2:2016 'Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uraniumisotopen'

Grond:

  • ISO 20280:2007 'Bodem - Bepaling van arseen, antimoon en seleen in koningswater bodemextracten met elektrothermische of hydridegeneratie atomaire absorptiespectrometrie'

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Berthe van Haaster, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied?

Normsubcommissie 'Anorganische parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

De bovengelegen normcommissie 'Milieukwaliteit' vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieugerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl