Klimaatbestendig ontwikkelen voorkomt schade en overlast in de toekomst

17-09-2019 Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Een samenwerkingsverband van regionale overheden, bouwsector en maatschappelijke organisaties hebben de uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen aan de Deltacommissaris overhandigd.

In het programma van eisen staan onder meer uitgangspunten voor de hoeveelheid waterberging, de aanwezigheid van groen en maatregelen om hittestress te beperken.

Een uitgangspunt is dat minimaal 40% van het oppervlak warmtewerend of verkoelend ingericht moet zijn. De uitgangspunten zijn onderdeel van een brede aanpak die iedereen zelf op maat kan toepassen. Die basis is belangrijk, stelt Martijn van Gelderen, manager omgevingskwaliteit bij gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development): ‘Onduidelijkheid en grote verschillen in kwaliteitseisen kosten vaak veel tijd in de gebiedsontwikkeling. De gezamenlijk ontwikkelde uitgangspunten en aanpak geven ons goede handvatten om klimaatadaptievere woonwijken te ontwikkelen. Zo kunnen we sneller en mogelijk ook goedkoper nieuwe klimaatadaptieve leefomgevingen realiseren.’

Nieuwbouw

Gedeputeerde Anne Koning (wonen): ‘De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen.’

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (gezond en veilig): ‘Iedereen wil graag wonen in een fijne, veilige en gezonde omgeving waar het niet te heet wordt, waar waardevol groen is en waar een hoosbui niet tot onnodige schade leidt. Daar gaan we nu in Zuid-Holland samen voor zorgen.’

Volgende stappen

Vanaf 13 september kunnen partijen uit het hele land zich aansluiten bij het convenant. Daarnaast werken de partijen samen aan uitbreiding van de handleiding en aan thema’s als klimaatbestendige financieringsvormen.

Meer informatie

Meer informatie over het convenant, de lijst van deelnemers en programma van eisen vindt u hier: www.zuid-holland.nl/klimaat. Voor informatie over het convenant, neem contact op met Ab de Buck, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl