Kwaliteitsborging milieu- en voedingslaboratoria vertaald

27-05-2019 NEN 6603 'Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met controlekaarten voor chemische en microbiologische analyses' is vertaald naar het Engels en gepubliceerd. Deze norm beschrijft hoe milieu- en voedingslaboratoria de kwaliteit van hun chemische en microbiologische analyses beter kunnen waarborgen met statistische controlekaarten.

NEN 6603 wordt in Nederland veel toegepast en vanuit het buitenland is hier veel interesse in. Dat is de reden dat de norm naar het Engels vertaald is, om het gedachtegoed internationaal te verspreiden.

Toepassingsgebied NEN 6603

NEN 6603 is geschikt voor zowel microbiologische als chemische analyses. Het is toepasbaar bij onderzoek van voedingsmiddelen, zuivel, veevoeders en alle milieucompartimenten zoals water, bodem en afval. De methode kan worden gebruikt bij de eigen beoordeling van de geldigheid van de beproevingen van het laboratorium.

Internationalisering

De Nederlandse laboratoria die ook internationaal actief zijn, hadden behoefte aan een eenduidige en internationaal geaccepteerde wijze van het gebruik van controlekaarten. Er werden positieve reacties ontvangen over NEN 6603 vanuit het buitenland. Nu de Engelse versie van NEN 6603 gepubliceerd is, bekijkt de commissie of NEN 6603 als voorstel voor een nieuwe norm bij een CEN of ISO commissie wordt ingebracht.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Marina Maroulakis, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 103 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Statistische toepassingen’ houdt zich bezig met normalisatie van laboratoriumstatistiek. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN 6603:2010 nl

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met controlekaarten voor chemische en microbiologis...

Deze norm beschrijft de kwaliteitsborging van chemische en microbiologische analyses binnen laboratoria door het gebruik van controlekaarten. De norm behandelt niet kaarten waarbij alleen het overschrijden van een boven- en/of ondergrens wordt bewaak...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 6603:2010 en

Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met controlekaarten voor chemische en microbiologis...

Deze norm beschrijft de kwaliteitsborging van chemische en microbiologische analyses binnen laboratoria door het gebruik van controlekaarten. De norm behandelt niet kaarten waarbij alleen het overschrijden van een boven- en/of ondergrens wordt bewaak...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl