Meepraten over een analyse methode voor bepaling van PFAS in de bodem

20-01-2020 Het werkgebied van de normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met onderwerpen zoals het bepalen van PFAS, microplastics en andere stoffen in het milieu. Daarom zoekt de normcommissie experts die hun input willen leveren.

Het werkgebied omvat de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. De commissie zoekt op de korte termijn experts die in een werkgroep mee willen schrijven aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) voor PFAS in bodem.

Ontwikkeling normen ‘Organische parameters’

Op dit moment worden diverse normen gebruikt voor het bepalen van PFAS in bodem. Vanuit de commissie ‘Organische parameters’ is de behoefte geuit om meer normen te ontwikkelen voor dit onderwerp.

Voor PFAS in water is onlangs een norm gepubliceerd (NEN-ISO 21675:2019), op het gebied van bodem zijn verbeterpunten geuit voor de Duitse norm DIN 38414-14:2011 (dit document heeft een beperktere scope dan het Nederlandse handelingskader). Het RIVM heeft op 29 november 2019 voor twee soorten PFAS in de Nederlandse bodem tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid (PFOS en PFOA). Momenteel worden de SIKB-prestatiebladen (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) voor AS 3000 en AP04 bijgewerkt met eisen voor PFAS.

PFAS in bodem

De commissie Organische parameters wil in verband met de huidige urgentie rondom PFAS in bodem een nationaal document opstellen, bijvoorbeeld een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). NEN inventariseert nu of er partijen zijn die mee willen werken aan het schrijven van een NTA. Op 11 februari, 12 maart en 21 april worden de eerste drie bijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de Europese normcommissie CEN/TC 444 Test methods for environmental characterization of solid matrices kan het onderwerp, gezamenlijk met Duitsland, ingebracht worden binnen WG 2 'Organic analysis'. Deze vergadering van CEN/TC 444/WG 2 vindt plaats op 14 mei 2020 in Milaan. De bedoeling is dat in mei een concepttekst voor de norm wordt vastgesteld.

Aanmelden voor de werkgroep kan tot uiterlijk dinsdag 4 februari 2020, door een e-mail te sturen naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Belanghebbende partijen en geïnteresseerden die mee willen schrijven aan deze NTA voor PFAS in bodem, kunnen contact opnemen met Marina Maroulakis, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl