Meepraten over een eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu

07-02-2020 Plastics in het milieu is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van microplastics en humane gezondheidseffecten. Momenteel is er nog geen eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu gestandaardiseerd.

Op 9 december 2019 vond het kick-off evenement plaats op het gebied van plastics in het milieu. Tijdens het evenement is aangegeven dat behoefte is aan afstemming op verschillende deelgebieden.

Actieteams

Er zijn actieteams van start gegaan om te schrijven aan een whitepaper waarin aandachtspunten en behoeften aan standaardisatie verder in kaart worden gebracht. De whitepaper wordt gericht op vooronderzoek, veldwerkzaamheden, monstername, analyse en rapportage van macro-, micro- en nanoplastics in bodem, water en voedsel. Dit kan dienen als een eerste stap voor nationale en internationale werkzaamheden waarbij een gemeenschappelijke basis tussen de verschillende belanghebbenden in het Nederlandse speelveld belangrijk is.

De conceptversie en definitieve versie van de whitepaper worden gecirculeerd binnen een feedbackgroep (medio mei/juni 2020 en medio oktober 2020). Inschrijving voor de feedbackgroep staat nog open. Belanghebbende partijen worden opgeroepen hun gegevens achter te laten om te kunnen deelnemen aan de feedbackronde.

Deelnemen in de feedbackronde

Wilt u als belanghebbende partij deelnemen aan de feedbackronde? Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar Berthe van Haaster: mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl