Micro-organismen als Salmonella en E. coli in bodem en slib

04-06-2020 Op Europees niveau is een set van praktijkrichtlijnen gepubliceerd voor het detecteren van micro-organismen in bijvoorbeeld slib, bodem, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Het gaat dan specifiek om de detectie van Salmonella spp. of E. coli. Er wordt gekeken of deze praktijkrichtlijnen op internationaal niveau ingebracht kunnen worden. Het is voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 augustus feedback te geven op deze praktijkrichtlijnen. Voor microbiologie zijn acht Europese praktijkrichtlijnen (CEN/Technical Report) van CEN/TC 308 ‘Characterization and management of sludge’ relevant.

Voor Salmonella spp. gaat het om drie delen van CEN/TR 15215:2006 ‘Characterization of sludges - Detection and enumeration of Salmonella spp. in sludges, soils, soil improvers, growing media and biowastes’, namelijk:  • Part 1: Membrane filtration method for quantitative resuscitation of sub-lethally stressed bacteria (to confirm efficacy of log drop treatment procedures);
  • Part 2: Liquid enrichment method in selenite-cystine medium followed by Rapport-Vassiliadis for semi-quantitative Most Probable Number (MPN) determination;
  • Part 3: Presence/absence method by liquid enrichment in peptone-novobiocin medium followed by Rapport-Vassiliadis.

Voor E. coli gaat het om drie delen van CEN/TR 15214:2006 ‘Characterization of sludges - Detection and enumeration of Escherichia coli in sludges, soils, soil improvers, growing media and biowastes’, dit zijn:

  • Part 1: Membrane filtration method for quantification;
  • Part 2: Miniaturised method (Most Probable Number) by inoculation in liquid medium;
  • Part 3: Macromethod (Most Probable Number) in liquid medium.

Een Europese praktijkrichtlijn die hieraan gerelateerd is, is CEN/TR 16193:2013 ‘Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli’.

Verwante Europese praktijkrichtlijnen

Voor de karakterisering van slib is er een verwante praktijkrichtlijn om de risicobeoordeling vast te stellen in het kader van beleidsvorming en het gebruik en verwijdering van slib, maar ook voor hygiënevereisten en slibbehandelingsprocessen. De volledige titels van deze richtlijnen luiden:

  • CEN/TR 15584:2007 ‘Characterization of sludges - Guide to risk assessment especially in relation to use and disposal of sludges’;
  • CEN/TR 15809:2008 ‘Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments’.

Toegang tot de Europese praktijkrichtlijnen

Nederlandse belanghebbenden van één of meerdere van deze Europese praktijkrichtlijnen wordt nu gevraagd om voor 1 augustus feedback te geven aan NEN. Denk aan de toepassing van de beschreven methoden, mogelijke nieuwe inzichten en in hoeverre de richtlijnen geschikt zijn voor het mondiale speelveld (ISO). Voor het voorbereiden van feedback, kunnen de Europese praktijkrichtlijnen kosteloos ingezien worden. Deze zijn op te vragen bij Laura Mout, e-mail afc@nen.nl. Afhankelijk van de commentaren van Nederlandse belanghebbenden, gaat de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ aan de slag met het vervolgtraject. Om betrokken te zijn bij verdere ontwikkelingen, kan een lidmaatschap van deze normsubcommissie een uitkomst zijn.

Meer informatie

Meer informatie over deze Europese praktijkrichtlijnen of als belanghebbende partij deelnemen aan de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’? Neem dan contact op met Laura Mout, Consultant, telefoon 015 2 690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl