Mogelijke intrekking drietal NEN-normen voor water en slib

13-09-2017 Nederlandse normen worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Gebruikers van deze normen worden hierbij betrokken om tot een beter en uitgebalanceerd normenpakket te komen. NEN wil naar aanleiding van deze evaluatie mogelijk drie normen op het gebied van water en slib intrekken. Voordat dit gebeurt wordt eerst geïnventariseerd of deze normen nog gebruikt worden. Gebruikers worden daarom gevraagd dit vóór 1 november 2017 bij NEN kenbaar te maken.

Als blijkt dat de normen niet meer gebruikt worden, zal NEN besluiten deze in te trekken. Het gaat om de volgende normen:

  • NEN 6447:1979 'Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en perchloorzuur'
  • NEN 6464:1981 'Water - Monstervoorbehandeling van slib of slibhoudend water voor de bepaling van elementen met atomaire-absorptiespectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur'
  • NEN 6621:1988 (+ C1:1992) 'Afvalwater en slib - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan - Gravimetrische methode'

In lijn hiermee wil NEN graag van de gebruikers weten of:
1. Deze normen binnen hun instelling worden gebruikt;
2. Indien ja, het tot problemen zou leiden wanneer de commissie tot het intrekken van de normen overgaat; en
3. Indien dit tot problemen leidt, deze kunnen worden toegelicht.

Belanghebbenden en gebruikers kunnen hun reactie vóór 1 november 2017 kenbaar maken bij NEN door een e-mail te sturen naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 390 020 04 ’Anorganische parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl