Mogelijke intrekking viertal NEN-normen voor water en slib

12-01-2015 Elke vijf jaar worden alle Nederlandse (NEN-)normen geëvalueerd. De gebruikers worden hier ook bij betrokken om te komen tot betere normen en een uitgebalanceerd normenpakket. Naar aanleiding van deze evaluatie wil NEN een viertal normen op het gebied van water en slib mogelijk intrekken. Een belangrijke stap voordat dit gebeurt is het inventariseren of deze normen nog in gebruik zijn. Gebruikers worden gevraagd hun reactie voor 1 april a.s. kenbaar te maken bij NEN.

Als blijkt dat de normen niet meer gebruikt worden, zal NEN besluiten deze in te trekken. Het gaat om de volgende normen:

  • NEN 6644:1983 'Water - Berekening van het gehalte aan vrije ammoniak'
  • NEN 6687:1983 'Slib - Bepaling van de compressibiliteitscoëfficiënt bij vacuümfiltratie'
  • NEN 6688:1983 'Slib - Bepaling van de compressibiliteitscoëfficiënt bij drukfiltratie'
  • NEN 6689: 1983 'Slib - Bepaling van de afzuigtijd bij vacuümfiltratie'

In lijn hiermee wil NEN graag van de gebruikers weten of:
1. Deze normen binnen hun instelling worden gebruikt,
2. indien ja, het tot problemen zou leiden wanneer de commissie tot het intrekken van de
normen overgaat, en
3. indien dit tot problemen leidt, deze kunnen worden toegelicht.

Belanghebbenden en gebruikers kunnen hun reactie vóór 1 april kenbaar maken bij NEN door een mail te sturen naar milieuenmaatschappij@nen.nl.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen kunt u contact opnemen met Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl