Mogelijke terugtrekking aantal milieunormen: NEN inventariseert gebruik

24-01-2013 Iedere vijf jaar evalueren NEN en haar normcommissies alle Nederlandse (NEN) normen. Op basis van de laatste evaluatie heeft de normsubcommissie ’Anorganische parameters’ het voornemen om een aantal normen terug te trekken.

NEN inventariseert of deze normen nog in gebruik zijn, voordat ze de normen terugtrekt. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart aangeven welke normen ze gebruiken.

Door het terugtrekken van normen die niet langer in gebruik zijn, kan NEN komen tot betere normen en een uitgebalanceerder normenpakket. NEN inventariseert of onderstaande normen op dit moment worden gebruikt:

 • NEN 6577 ‘Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan orthofosfaat’
 • NVN 6590 ‘Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan sulfiet met behulp van een doorstroominjectiesysteem’
 • NEN 6521 ‘Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan boor’
 • NEN 5780 ‘Bodem - Bepaling van de potentiele kationenuitwisselingscapaciteit en uitwisselbare basische kationen in grond’
 • NEN 6445 ‘Water - Bepaling van het gehalte aan kwik met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie Ontsluiting met broom’
 • NEN 5760 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan arseen in grond met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)’
 • NEN 5768 ‘Bodem - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van elementen met atomaire spectrometrie - Ontsluiting met salpeterzuur en zwavelzuur’
 • NEN 6433 ‘Water - Bepaling van het gehalte aan antimoon met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydride-generatietechniek) Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur’
 • NEN 6434 ‘Water - Bepaling van het gehalte aan seleen met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek) Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur’
 • NEN 6964 ‘Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destruaten - Atomaire absorptiespectrometrie met grafietoventechniek’
 • NEN 6963 ‘Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur, waterstoffluoride en perchloorzuur voor de bepaling van geselecteerde elementen in vaste stoffen’

Na de inventarisatie zal de normcommissie ‘Milieukwaliteit’ in overleg met de normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ besluiten welke normen worden teruggetrokken.

Reageren is mogelijk tot 1 maart 2013.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl