Mondiale norm voor uitwisseling van bodemgegevens gepubliceerd

28-10-2013 De nieuwe norm voor de uitwisseling van bodemdata, NEN-EN-ISO 28258, is gepubliceerd. De norm is binnen ISO ontwikkeld en door CEN overgenomen, wat betekent dat de norm ook in Nederland geldt. Nederland gebruikt SIKB protocol 0101, een vergelijkbaar nationaal document voor data-uitwisseling. Met de komst van NEN-EN-ISO 28258 is er nu dus ook een mondiaal afgestemde versie beschikbaar.

NEN-EN-ISO 28258 beschrijft hoe bodemgegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden. Hiermee wordt de uitwisseling van geldige, duidelijk omschreven en gespecificeerde bodemdata tussen individuen en organisaties gefaciliteerd. Dit maakt het mogelijk dat elke producent, houder of gebruiker van bodemdata deze gegevens op een eenduidige manier kan vinden en overdragen aan anderen.

De norm bevat de belangrijkste gegevenssoorten die internationaal binnen bodemkwaliteit uitgewisseld worden en geeft daarvan eigenschappen, specificaties van parameters en coderingsregels. Belangrijk is de samenhang van de bodemkwaliteitsgegevens onderling, maar ook de relatie met algemene geografische gegevens, zoals beschreven in ISO-normen voor Geografische Informatie Systemen (GIS). Voor de toegevoegde gegevens van bodemkwaliteit zijn bepalingen uit ISO 19156 'Geographic information – Observations and measurements' gebruikt. Om de internationale norm flexibel genoeg te houden voor toepassing op nationaal niveau is geen attribuut catalogus opgenomen.

Nederlandse inbreng

Voor Nederland is het belangrijk dat deze mondiale norm goed aansluit bij het SIKB 0101 protocol en de BasisRegistratieOndergrond (TNO). Nederland heeft dan ook een actieve inbreng geleverd in de totstandkoming van deze norm.

Het was niet eenvoudig om deze norm tot stand te brengen, gezien de vele bestaande afspraken wereldwijd omtrent het vastleggen van bodemdata. Gebruikerservaringen met deze norm zijn welkom en worden meegenomen in een volgende editie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces contact op met Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl