NEN 6600-1 'Monsterneming afvalwater' wordt aangepast

02-12-2016 De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ heeft besloten om NEN 6600-1 te herzien. De norm wordt binnen Nederland veel gebruikt, onder meer bij berekeningen voor de verontreinigings- of zuiveringsheffing.

NEN 6600-1 beschrijft de monsterneming van afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen. Tevens geeft het aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor het nemen van monsters van verschillende typen afvalwater. De norm is relevant voor Rijkswaterstaat, het Ministerie van I&M, Waterschappen, monsternemers, adviesbureaus en laboratoria.

Aanleiding voor revisie

De belangrijkste argumenten om NEN 6600-1:2009 aan te passen zijn:

  • afstemming met de eisen aan monsterneming zoals gesteld in de verordeningen die de Waterschappen individueel vaststellen (met name. op gebied van bewaartermijnen en conservering);
  • verwerken van de opmerkingen van gebruikers van NEN 6600-1 tijdens de 5 jaarlijkse toetsing in 2015;
  • aansluiting houden met ISO 5667-10 'Water quality – Sampling – Part 10: Guidance on sampling of waste waters', die binnen ISO in revisie gaat.

Planning

Een taakgroep onder de normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming' is in september 2016 voor het eerst bijeen geweest om de gewenste aanpassingen in kaart te brengen. Het volgende overleg vindt in januari 2017 plaats. Partijen die actief willen meewerken aan deze revisie, kunnen zich nog bij NEN melden.
Er is nog geen besluit genomen of de hele norm wordt herzien, of dat er alleen een wijzigingsblad wordt opgesteld. De keuze word later gemaakt, op basis van de hoeveelheid aanpassingen.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op het gebied van milieuhygiënisch onderzoek in afvalwater, oppervlaktewater, drinkwater en grondwater? Dan is deelname aan de normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming' mogelijk iets voor u. Stuur voor vrijblijvende informatie over deelname aan deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant cluster Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl