NEN 6603 voor kwaliteitsborging met controlekaarten gaat internationaal

17-10-2017 NEN heeft in 2010 NEN 6603 gepubliceerd. Deze norm beschrijft hoe milieu- en voedingslaboratoria de kwaliteit van hun chemische en microbiologische analyses beter kunnen waarborgen met statistische controlekaarten. Deze norm wordt in Nederland veel toegepast en ook vanuit het buitenland is er veel interesse in deze norm. NEN gaat daarom aan de slag met een Engelse vertaling en zal het gedachtegoed internationaal verspreiden.

De eerstelijns kwaliteitsborging van analyses werkt met controlekaarten. Een controlekaart is een eenvoudige grafiek waarop de analyseresultaten van referentiemonsters (digitaal) worden ingevuld. Het is een hulpmiddel bij de statistische controle van die resultaten. Met behulp van de controlekaarten worden afwijkingen snel duidelijk. Een laboratorium kan indien nodig actie ondernemen om de resultaten op het gewenste kwaliteitsniveau te houden.

Toepassingsgebied uitgebreid

De volledige naam van NEN 6603:2010 is 'Milieu en voedingsmiddelen - Eerstelijnscontrole met controlekaarten voor chemische en microbiologische analyses'. De norm is geschikt voor zowel microbiologische als chemische analyses. Hij is toepasbaar bij onderzoek van voedingsmiddelen, zuivel, veevoeders en alle milieucompartimenten zoals water, bodem en afval.

Internationalisering nodig

De Nederlandse laboratoria die ook internationaal actief zijn hebben behoefte aan een eenduidige en internationaal geaccepteerde wijze van het gebruik van controlekaarten. Hiernaast ontvangt NEN positieve reacties over NEN 6603 vanuit het buitenland. Zo wordt NEN 6603 geciteerd in annex G van NEN-EN-ISO 11133:2014 ‘Microbiologie van voedingsmiddelen, diervoeders en water - Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia’.

Nederland kiest ervoor om NEN 6603 te internationaliseren, i.p.v. af te wachten tot een ander land het initiatief neemt waarbij de mogelijkheid bestaat dat de Nederlandse werkwijze wordt ondermijnd. In eerste instantie wordt NEN 6603 vertaald naar het Engels. Vervolgens wordt in de NEN-commissie besloten hoe het gedachtegoed internationaal wordt verspreid. Mogelijk volstaat het internationaal bekendmaken van het verschijnen van NEN 6603. Maar het kan ook zijn dat NEN 6603 als voorstel voor een nieuwe norm bij een Europese of mondiale commissie wordt ingebracht. Door het brede toepassingsgebied van NEN 6603 moet worden samengewerkt tussen verschillende commissies om NEN 6603 in haar huidige vorm te behouden.

Interesse?

NEN zoekt geïnteresseerde partijen die behoefte hebben aan een Europese of mondiale werkwijze voor controlekaarten. Met deze partijen wordt de vertaling begeleid, de internationalisering voorbereid en dit proces actief gestuurd.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Statistische toepassingen’ houdt zich bezig met normalisatie van laboratoriumstatistiek. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij

mm@nen.nl

015 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl