NEN 6621 ‘Bepaling van onopgeloste bestanddelen in afvalwater en slib’ ingetrokken

09-08-2019 De nationale norm, NEN 6621, voor de bepaling van onopgeloste bestanddelen in afvalwater en slib is niet meer actueel. Deze norm wordt vervangen door de Europese norm NEN-EN 872:2005 'Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilters'.

Procesmatig gezien (filtreren, drogen en wegen) is de scope van NEN-EN 872 gelijk aan die van NEN 6621. De twee normen hebben naast elkaar bestaan omdat het voorgeschreven type filter anders is.

Vervanging

De normcommissie heeft besloten om NEN 6621 te vervangen. Redenen voor vervanging zijn:

  • De scope is breder waardoor er meer vergelijkbare resultaten in de waterketen worden verkregen (incl. oppervlaktewater).
  • De rapportagegrens is lager in NEN-EN 872.
  • In NEN 6621 ontbreekt de kwaliteitscontrole en zijn er geen prestatiekenmerken opgenomen.
  • De methode wordt niet als state-of-the-art techniek gezien.
  • NEN 6621 beschrijft een methode op 600 °C, terwijl de huidige inzichten 550 °C als gloeitemperatuur voorschrijven. De werkwijze voor het gloeiverlies/gloeirest bij 550 °C staat beschreven in NEN 6499:2014 'Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan'.

De retentie van een glasvezelfilter volgens NEN-EN 872 is anders dan die van een papierfilter. In veel gevallen is het resultaat bij een glasvezelfilter hoger, maar een eenduidige correlatie kan niet worden aangetoond. De verschillen zijn afhankelijk van de grootte en de vorm van de onopgeloste bestanddelen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Berthe van Haaster, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied?

Normsubcommissie 'Anorganische parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen.

De bovengelegen normcommissie 'Milieukwaliteit' vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieugerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen.

Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een mail naar mm@nen.nl.

Norm

NEN-EN 872:2005 en

Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - Methode door filtratie over glasvezelfilt...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl