NEN 6646 volledig herzien en in definitieve versie gepubliceerd

23-03-2015 De herziening van NEN 6646, een nationale meetnorm voor stikstof in water, is afgerond. Uit een eerdere evaluatie bleek dat er onduidelijkheid was over het omgaan met aangezuurde monsters. De normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ heeft besloten niet alleen dit onderdeel te verduidelijken, maar om de norm volledig te herzien. Ook is de norm gemoderniseerd en aan de huidige stand van de techniek aangepast. De norm voor voorbehandeling, NEN 6646, is taalkundig en procedureel met NEN 6645 in lijn gebracht.

Verder heeft de commissie besloten de titel aan te passen om mineralisatie in deze norm onder de aandacht te brengen. De titel is nu gewijzigd in NEN 6646 ‘Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroom analysesysteem’ (voorheen luidde de titel: NEN 6646 ‘Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroom analysesysteem’).

NEN 6645

Voorafgaand aan de bepaling volgens NEN 6646 kan men in plaats van de voorbehandeling volgens NEN 6646 ook gebruik maken van NEN 6645 ‘Water - Monstervoorbehandeling voor de fotometrische bepaling van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof en van het totale gehalte aan fosforverbindingen met een doorstroomanalysesysteem - Ontsluiting met zwavelzuur en kaliumsulfaat’, de norm voor voorbehandeling. Tijdens de herziening van NEN 6646 zijn deze twee normen taalkundig en procedureel verder met elkaar in lijn gebracht.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Erica Fritse, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieuenmaatschappij

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl