NEN 6671 voor oliën en vetten in afvalwater herzien

20-03-2013 De herziene NEN 6671 ‘Afvalwater – Gravimetrische bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten’ is gepubliceerd. De herziene norm vervangt de oude NEN 6671 en NEN 6672, beide uit 1994, die zijn samengevoegd en herzien. De nieuwe norm is alleen toepasbaar op afvalwater en niet meer op slib.

NEN 6671:2013 NEN 6671:2013 combineert nu twee extractiemethoden in één normdocument: de directe extractie en de Soxlett extractie. Ook de eerder uitgegeven correctiebladen zijn in de nieuwe norm verwerkt. In de publieke commentaarperiode op het normontwerp in 2012 zijn weinig commentaren binnengekomen. Toch is er ten opzichte van het normontwerp het nodige veranderd.

Controlemonster en prestatiekenmerken

Naast de vereenvoudigde tekst, zijn wijzigingen bijvoorbeeld het toevoegen van een werkwijze voor een controlemonster en het toevoegen van prestatiekenmerken. Met NEN 6671 kunnen bijvoorbeeld dierlijke, plantaardige en minerale oliën en vetten, vetzuren, zepen, wassen en sommige kleurstoffen bepaald worden. De norm is niet van toepassing op afvalwater met een hoog gehalte aan minerale olie.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: neem contact op met Johan van ‘t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl