NEN 6676, bepaling organisch gebonden halogenen in afvalwater, ingetrokken

18-12-2013 NEN 6676 uit 1994 voor de bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW) in water, is ingetrokken. Voor de bepaling van niet-vluchtige organohalogeenverbindingen kan NEN 6676 worden vervangen door NEN 6402:2010.

Op dit moment wordt in wet- en regelgeving nog naar NEN 6676 verwezen en de norm kan voorkomen in lozingsvergunningen. Omdat ingetrokken normen ook kunnen worden gebruikt, is dit geen belemmering om de norm in te trekken.

Redenen om NEN 6676:1994 in te trekken

De methode in NEN 6676 kende tekortkomingen waardoor laboratoria in de uitvoering tegen problemen aanliepen. Zo werden de detectielimiet en de eis aan de terugvinding van dichloormethaan niet gehaald door de laboratoria. Dit is onder laboratoria een bekend probleem, dat tot problemen leidt met het claimen van conformiteit met de norm. Daarom wordt deze norm door weinig laboratoria gebruikt. Zij gebruiken veelal een eigen methode om de problemen te ondervangen. De methode kan alleen goed gebruikt worden als NEN 6676 zou worden herzien. Door de combinatie van bovenstaande redenen acht de normcommissie Milieukwaliteit het weinig zinvol om tijd en geld te steken in actualisatie van NEN 6676.

Alternatieve methoden

Er is geen methode beschikbaar die NEN 6676 één-op-één kan vervangen. Met een combinatie van methoden kunnen dezelfde componenten worden bepaald. De niet-vluchtige componenten kunnen ook worden bepaald met NEN 6402 “Water - Bepaling van het halogeengehalte van niet-vluchtige extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX)”. NEN 6402 heeft voor de bepaling van niet vluchtige organohalogeenverbindingen NEN 6676 vervangen.

Voor de bepaling van de vluchtige componenten uit NEN 6676 zijn diverse alternatieven beschikbaar. Laboratoria kunnen hiervoor gebruik maken van één van de volgende methoden:


  • NVN 6983 'Bodem en water - Bepaling van vluchtige organische verbindingen met GC-MS';
  • NEN-EN-ISO 10301 'Water quality - Determination of highly volatile halogenated hydrocarbons - Gas-chromatographic methods';
  • NEN-EN-ISO 15680 'Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption'.

Deze methoden zullen NEN 6676:1994 niet officieel vervangen.

Gebruik van ingetrokken normen

Ingetrokken normen blijven beschikbaar en kunnen worden gebruikt. Laboratoria kunnen ook geaccrediteerd worden voor ingetrokken normen en deze normen in hun scope behouden. Voor bestaande vergunningen hoeft er dus niets te veranderen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Johan van ‘t Bosch, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl