NEN 7779 Meetonzekerheid: deelname aan herziening

23-01-2014 De norm subcommissie Statistische toepassingen gaat de komende tijd NEN 7779:2008 “ Milieu – meetonzekerheid” herzien. Praat erover mee!

Nederlandse laboratoria en andere partijen die met de norm werken kunnen een bijdrage aan deze herziening leveren door met een expert deel te nemen. Organisaties die mee willen werken aan de herziening van NEN 7779 en andere normen voor statistische toepassingen in laboratoria, kunnen contact opnemen met NEN.

De norm is nu ruim vijf jaar in gebruik en wordt door veel laboratoria toegepast. De vijf jaar opgebouwde ervaring leert dat de norm het concept achter de norm erg bruikbaar zijn, maar dat een herziening de bruikbaarheid verder kan vergroten.

Meld u aan!

Voor meer informatie over de herziening van NEN 7779 en deelname aan normalisatie: Johan van ’t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Bekijk meer informatie over de commissie en sluit u aan.

Lees ook het voorgaande artikel

Norm

NEN 7779:2008 nl

Milieu - Meetonzekerheid

Deze norm beschrijft procedures voor de bepaling van de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve fysische en chemische meetmethoden. Het principe van de onzekerheidsbepaling is in overeenstemming met de Guide to the expression of uncertainty in m...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over de herziening van NEN 7779 en deelname aan normalisatie:

Johan van ’t Bosch

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl