NEN actief in RESIN-project ‘Climate Resilient Cities and Infrastructures’

27-03-2015 RESIN is een groot onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project is om Europese steden en vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig te maken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het standaardiseren van procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen of voor het vaststellen van maatregelen en het meten van de effectiviteit ervan. NEN heeft in dit project een belangrijke rol op het gebied van (het vaststellen van) normalisatie-activiteiten.

RESIN wordt uitgevoerd door een consortium dat is samengesteld uit zeventien partijen, waaronder universiteiten, onderzoeksinstituten, grote en kleine bedrijven, afkomstig uit acht verschillende Europese landen.
NEN is binnen RESIN verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de bestaande normen en normalisatie-activiteiten voor klimaatbestendigheid. Daarnaast voert NEN een haalbaarheidsonderzoek uit van normalisatie op dit gebied. Op Europees niveau is het aanpassen aan klimaatverandering van (met name) steden een politiek speerpunt. RESIN sluit dan ook aan op het lopende Europese mandaatproject voor ‘Climate Change Adaptation’, een project dat NEN leidt en gericht is op het opstellen van een normalisatie-werkprogramma ter bevordering van een klimaatbestendige infrastructuur in Europa binnen de sectoren vervoersinfrastructuur, energie-infrastructuur, bouw en de bebouwde omgeving.

Stad als proeftuin

Het RESIN-project valt onder het Europese onderzoeksprogramma ‘Horizon 2020’ en heeft een doorlooptijd van drieënhalf jaar. TNO is projectmanager. De steden Parijs, Bilbao, Manchester en Bratislava zijn partner in het project en proeftuin voor de ontwikkelde instrumenten voor het ondersteunen van de besluitvorming.

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Nicolet Baas, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Meer informatie over dit project: Nicolet Baas, Consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl