NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving

19-06-2020 NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien van bodembeschrijving van beide partijen afgestemd zijn. Om dit doel te bereiken, is een gezamenlijke groep opgericht met partijen afkomstig uit de achterban van zowel NEN als SIKB.

Met de samenwerking wordt directe input uit de achterban van SIKB gegeven op conceptteksten en kan efficiënt worden afgestemd tussen NEN-normen en SIKB-protocollen. De nieuwe nationale norm wordt door deze samenwerking uitermate breed gedragen. In de loop van dit project blijven beide partijen kijken naar nieuwe manieren om de afstemming te verbeteren en is er goede hoop op nog betere samenwerking in de toekomst.

Nederlandse norm bij ISO 25177

Aanleiding is de nationale implementatie van ISO 25177 ‘Soil quality - Field soil description’. Deze brede norm met toepassing op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel, is in Europa overgenomen en in Nederland gepubliceerd als NEN-EN-ISO. Aan de hand van Nederlandse input zijn in deze internationale norm keuzes ingebouwd om beter aan te sluiten bij de Nederlandse kennis en praktijk.

De nationale norm voor bodembeschrijving zal daarnaast gebaseerd worden op verschillende documenten zoals:

  • NEN 5706:2003 ‘Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van milieukundig bodemonderzoek’;
  • de ingetrokken NEN 5104:1989/C1:1990 ‘Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters’;
  • NEN-EN-ISO 14688 ‘Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond’.

NEN 5104 is gedetailleerder in textuurbeschrijving en NEN 5706 is gedetailleerder in de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen en verontreinigingskenmerken. Uiteindelijk zal de nationale norm deze twee normen vervangen. Waar mogelijk wordt ook zoveel mogelijk de samenwerking met de basisregistratie ondergrond (BRO) gezocht.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Paul Folten, consultant, telefoon 015 2 690 570 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Veldwerk en Monsterneming’ houdt zich bezig met milieuhygiënisch onderzoek in water, grond en waterbodem op gebied van terminologie, monsternemingsstrategieën, monsternemingstechnieken, veldmetingen, screeningstechnieken, veldwaarnemingen en data-uitwisseling. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl