NEN heeft normen voor asbestonderzoek herzien

06-06-2013 NEN heeft NEN 5707 en NEN 5898 voor commentaar gepubliceerd. Deze normontwerpen vormen samen de werkwijze voor de inspectie, de monsterneming en de analyse van asbest in bodem; NEN 5707 voor het veldwerk en NEN 5898 voor de laboratoriumanalyses. Beide normen vervangen na definitieve publicatie de oorspronkelijke NEN 5707 uit 2003. Herziening is gewenst om een optimale afstemming te realiseren met wet- en regelgeving en overige normen op het gebied van bodemonderzoek. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2013 commentaar indienen.

Toepassing

Het ontwerp van NEN 5707 beschrijft een werkwijze voor de uitvoering van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in landbodem, daaruit vrijgekomen grond alsmede ingedroogde (gerijpte) baggerspecie. Alle facetten van het onderzoek worden in deze norm behandeld, zoals het vooronderzoek, het opstellen van de onderzoeksstrategie en het veldonderzoek bestaande uit inspectie, monsterneming en monstervoorbehandeling op locatie.

Het laboratorium gedeelte is opgenomen in normontwerp NEN 5898.

Op dit moment werkt NEN ook aan de herziening van NTA 5727 en NEN 5897 voor asbestonderzoek in waterbodem, bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. Naar verwachting komen deze normen in juni ter beschikking voor commentaar.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen de normontwerpen kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl. Na publicatie heeft iedereen 3 maanden de tijd om commentaar te leveren op het ontwerp. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 september 2013.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: NEN Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl