NEN inventariseert behoeften afvalbranche in de circulaire economie

15-09-2017 Nederland zet in op een circulaire economie om op lange termijn in de behoefte aan grondstoffen te kunnen voorzien. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie “Nederland circulair in 2050” stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. NEN ziet dat er voor het maken van formele afspraken een rol is weggelegd om deze transitie te stimuleren. Met een enquête onderzoekt NEN welke behoeften er onder de marktpartijen leven.

De transitie naar een circulaire economie vraagt om nieuwe afspraken, zowel op product- als op procesniveau. Enerzijds om te kijken wanneer en in welke mate een product circulair is. Anderzijds om modellen te ontwikkelen en criteria vast te stellen, waarmee inzichtelijk wordt
gemaakt of en hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat. De beschikbaarheid en kwaliteit van secundaire grondstoffen zijn belangrijk en dragen bij aan vertrouwen en een goede marktwerking.

Enquête

NEN wil graag in beeld krijgen waar de afvalsector op het gebied van afspraken behoefte aan heeft om de circulaire ambities te kunnen realiseren. NEN nodigt alle partijen uit de afvalbranche uit om bijgaande vragenlijst in te vullen. De inzichten die dit genereert gebruikt NEN om bij te kunnen dragen aan een transparante en goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen. Op basis van de resultaten van deze enquête organiseert NEN ook een workshop. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het invullen van deze enquête kost circa vijf tot tien minuten. Invullen van de enquête is mogelijk t/m 20 oktober.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Meer informatie

Deze enquête kan doorgestuurd worden aan personen of organisaties in de afvalbranche die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die de circulaire economie kan bieden.
Voor informatie over deze enquête, normen of het normalisatieproces: Martijn van Rijn, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van Rijn, consultant Milieu & Maatschappij

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl