NEN inventariseert gebruik milieu normen voor mogelijke terugtrekking

08-08-2013 Iedere vijf jaar evalueren NEN en zijn normcommissies alle Nederlandse (NEN) normen. Op basis van de laatste evaluatie heeft de normsubcommissie ’Anorganische parameters’ het voornemen om een aantal normen terug te trekken.

NEN inventariseert of deze normen nog in gebruik zijn, voordat de normen worden teruggetrokken. Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 2013 aangeven of ze deze normen gebruiken via de mail.

Door het terugtrekken van normen die niet langer in gebruik zijn, kan NEN komen tot betere normen en een uitgebalanceerder normenpakket. De volgende normen worden teruggetrokken indien ze niet meer worden gebruikt:

  • NVN 6592:1990 ‘Regenwater - Fotometrische bepaling van het gehalte aan waterstofperoxide met behulp van een doorstroominjectiesysteem’.
  • NVN 7323:1997 ‘Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen - Bepaling van het gehalte van anorganische componenten - Bepaling van het gehalte aan arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)’

Na de inventarisatie zal de normcommissie ‘Milieukwaliteit’ in overleg met de normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ besluiten of deze normen worden teruggetrokken.

Reageren en meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces of om uw reactie in te dienen: Erica Fritse, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl