NEN neemt internationaal VERA-secretariaat over

28-11-2018 Sinds 1 oktober 2018 heeft NEN het internationaal VERA-secretariaat overgenomen van Duitsland. VERA staat voor 'Verification of environmental technologies for agricultural production'. Het doel van VERA is het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre een technologie de emissies kan reduceren van bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof of geur.

VERA is in 2008 opgericht om de uitdagingen van agrarische productie op milieugebied te helpen oplossen. Het is een internationale samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en Deense milieu- en landbouwautoriteiten.

Op dit moment heeft VERA protocollen voor de volgende gebieden:

  • luchtzuiveringstechnologieën;
  • huisvesting- en managementsystemen voor stallen;
  • technologieën voor het reduceren van gasvormige emissies bij mestaanwending;
  • afdekkings- en overige technologieën voor het beperken van gasvormige emissies uit mestopslagen;
  • scheidingstechnologieën voor drijfmest.

Een producent kan zijn technologie laten testen volgens één van de VERA-testprotocollen. Bij een positief testresultaat wordt een VERA verificatieverklaring afgegeven.

NEN gaat het VERA secretariaat voeren voor een periode van vier jaar. Voor de komende tijd zijn een aantal speerpunten geformuleerd:

  • uitbreiding van het aantal landen dat aan VERA deelneemt;
  • marktpositie van VERA versterken (toename verificatietrajecten per land);
  • instellen van een 'Verification Body' per land voor uitvoering van de verificatie taken.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie: www.vera-verification.eu, of neem contact op met Caroline van Hoek of Ted den Heijer via: Vera-Secretariat@nen.nl

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl