NEN partner van CityDeal Klimaatadaptatie

06-11-2018 NEN is één van de vier nieuwe partners die zich aansluiten bij de CityDeal Klimaatadaptatie voor de resterende twee jaar. Naast NEN zijn ook Arcadis, Gemeente Groningen en Hogeschool Saxion formeel partners geworden tijdens de bestuurlijke meeting eind september.

Peter Heij, directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), benadrukt blij te zijn met de uitbreiding van het aantal partners. Het is goed dat de koplopers elkaar weten te vinden en hij legt ook de eerste ambitie neer: het succes van de City Deal hangt volgens hem af van in hoeverre de koplopers in staat blijken het peloton mee te krijgen.

Normen voor het peloton

NEN is erg blij dat de CityDeal ons verwelkomt als partner omdat zij ons verbinden met de koplopers. Op basis van wat die koplopers leren en ontdekken bij hun projecten, kun je samen na gaan denken over standaarden waar meerdere steden en partners hun voordeel mee kunnen doen. Met normalisatie creëer je een stukje marktacceptatie voor nieuwe maatregelen en krijg je het peloton in beweging. De eerste stap is om klimaatadaptatie in bestaande normen te gaan verankeren, immers werken alle partijen daarmee bij her- of nieuwbouw van gebouwen en infra. Hiermee creëer je klimaatadaptatie by default.

Nationaal en internationaal verbinden

De Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) heeft de klimaattrends en -effecten in beeld gebracht via zogenaamde bollenschema’s. Bij NEN worden de bollenschema’s als kapstok gebruikt. Wat hebben we nodig als je ziet wat er gaat veranderen en wat zijn de consequenties daarvan? Welke normen zijn nodig om robuuster te zijn voor de effecten? Vervolgens kijken we onder meer bij de CityDeal bij welke projecten we aan kunnen haken om onze internationale kennis en projecten te delen en best practices van de steden te inventariseren. Denk bijvoorbeeld aan normen voor adaptatie-planning, monitoring, groene daken en wadi’s (hoe meet je hoeveel water ze kunnen vasthouden en hoe lang?). De CityDeal Klimaatadaptatie kan op haar beurt ook aansluiten bij de internationale projecten waar NEN actief is. In de CityDeal zijn gebruikers in de steden met proeftuinen aan het werk. Als iets succesvol is, willen ze het graag opschalen. Dan kunnen we alle relevante partijen erbij betrekken, het verrijken met wat er internationaal is bedacht en er met elkaar een norm van maken. Bij projectopdrachten en aanbestedingen kunnen steden en partijen vervolgens verwijzen naar de normen zodat klimaatadaptatie integraal onderdeel wordt en met vertrouwen breder toegepast kan worden.Meer informatie

Voor meer informatie over gerelateerde normalisatietrajecten kunt u kijken op www.nen.nl/klimaatadaptatie. Download Klimaat in 10 steden en bekijk het filmpje Citydeal Deventer.

Voor informatie over deze samenwerking: Emiel Verhoeff, Business Development, telefoon 015 2 690 334 of e-mail businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, Business Development.

businessdevelopment@nen.nl

015 2 690 334

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl