NEN peilt Nederlandse interesse ontwikkeling internationale normen voor verwerking slib

18-07-2013 Er is een nieuwe Technische Commissie opgericht voor slib, ISO/TC 275 ‘Sludge recovery, recycling and disposal’. Deze TC gaat normen ontwikkelen voor energie- en grondstofterugwinning, hergebruik in landbouw, processen en profielbepaling van slib. De eerste internationale vergadering wordt naar verwachting begin november 2013 in Parijs gehouden. NEN peilt of er behoefte is vanuit Nederland om een spiegelcommissie samen te stellen met Nederlandse belanghebbenden.

De technische commissie is opgericht door AFNOR en staat daarmee onder Frans secretariaat. De ISO/TC heeft een brede scope waardoor het voor een breed publiek interessant is om te deelnemen in het normalisatieproces. Voorbeelden van stakeholders zijn: zuiveringsinstallaties, terugwinningsinstallaties, maar ook bedrijven die zich bezig houden met ontwatering, droging en andersoortige verwerking van slib.

ISO workshop ‘Water’

De aanleiding voor het oprichten van deze TC is de workshop van de ‘ISO Implementation Task Force on Water’ die in juli 2012 werd gehouden. Tijdens deze workshop werden de prioriteiten bepaald voor toekomstige internationale waterafspraken (ISO-normen). De definitieve rapportage van de Task Force levert mogelijk meer normalisatieprojecten op het gebied van water op.

Deelname

Deelname aan de normcommissie staat open voor elke organisatie die belang heeft bij dit onderwerp. Belanghebbenden kunnen zich tot 1 oktober 2013 aanmelden bij NEN. Indien er voldoende belangstelling is, organiseert NEN in het najaar een bijeenkomst voor de belanghebbenden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze technische commissie of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl