NEN peilt interesse in deelname Europese normontwikkelingen op het gebied van zuurkasten

18-12-2015 De internationale werkgroep CEN/TC 332/WG 4 ‘Fume Cupboards’ heeft een aantal nieuwe onderwerpen geregistreerd welke in de komende jaren tot Europese normen ontwikkeld worden. NEN peilt de interesse in de Nederlandse markt om mee te werken aan deze Europese normalisatietrajecten via een nog op te richten nationale spiegelcommissie. Belanghebbende partijen die hieraan willen deelnemen, dienen voor 29 januari 2016 een mail te sturen naar mm@nen.nl.

De volgende onderwerpen zijn in de Europese werkgroep geactiveerd:

  • Fume Cupboards - Filtration fume cupboards (FFC)
  • Isolators for chemistry laboratories
  • Limit values for testing fume cupboards - List of national border values
  • Laboratory installations — Ventilation systems in laboratories
  • Fume cupboards for work with radioactive materials

Wat betekent deze ontwikkeling?

De internationale werkgroep gaat actief aan deze onderwerpen werken om te komen tot Europese normen. Wanneer de normen afgerond en definitief zijn, is NEN verplicht deze over te nemen als NEN-EN-normen. Deelname aan dit Europese normalisatietraject kan via een NEN spiegelcommissie. Dit geeft belanghebbende partijen de mogelijkheid de richting mee te bepalen van bovengenoemde normen. De Nederlandse experts kunnen via NEN de Nederlandse zienswijze borgen tijdens de totstandkoming van de Europese normen. Natuurlijk is ook internationaal het uitgangspunt om tot consensus te komen binnen de werkgroep.

Nationale ontwikkelingen

Naast deze internationale ontwikkeling speelt er ook een op nationaal niveau: De herziening van NEN-EN 14175-3:2015 ‘Fume cupboards - Part 3: Type test methods’ is afgerond. Dit betekent dat NPR 4500:2008 ‘Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij NEN-EN 14175 Zuurkasten’ herzien moet worden. Ook dit zou een taak zijn van de nog op te richten nationale spiegelcommissie.

Aanmelden en informatie

Belanghebbende partijen die willen deelnemen aan deze Europese ontwikkelingen dienen vóór 29 januari 2016 een e-mail te sturen naar mm@nen.nl. Bij voldoende belangstelling zal NEN binnen afzienbare tijd een bijeenkomst plannen voor de geïnteresseerde partijen.

Voor meer informatie over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over het normalisatieproces: Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl