NEN peilt interesse nieuwe ISO-norm voor auditen monsterneming water

25-07-2013 Voor het uitvoeren van audits voor de monsterneming van water heeft de internationale Technische Commissie ISO/TC 147 'Water quality' recent voorgesteld een nieuwe norm met richtlijnen te ontwikkelen. NEN zoekt bedrijven en organisaties met ervaring of interesse in dergelijke richtlijnen, en die namens Nederland willen deelnemen aan dit normalisatietraject. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met NEN.

De bemonstering van drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater en rivieren is essentieel ter bescherming van de volksgezondheid. Wereldwijd is er dan ook baat bij een auditrichtlijn om de conformiteit te controleren met verklaarde of veronderstelde werkwijzen voor het nemen van watermonsters.

Het Verenigd Koninkrijk stelt voor om hun nationale auditrichtlijn om te zetten naar een ISO-norm om zo een toolkit ter beschikking te stellen aan auditors over de hele wereld. Ook wordt met dit voorstel de wereldwijde toepassing van de volledige ISO 5667-serie voor bemonstering van water in het kader van milieuonderzoek gepromoot.

Binnen Nederland zijn T-documenten van de RvA beschikbaar voor het auditen van monsterneming van water. Mogelijk is deze nieuwe ISO-norm een goede aanvulling hierop.

Indien er belangstelling is vanuit de Nederlandse markt voor een actieve rol in de verdere ontwikkeling van deze ISO-norm, dan kan NEN dit faciliteren. Aan deelname zijn wel kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat via milieu@nen.nl.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over dit project, andere projecten en deelname aan normalisatie in het algemeen: Saskia Schulten, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl