NEN publiceert NTA 6751 Milieubeschikbaarheid organische verbindingen

18-10-2012 NTA 6751 voor de bepaling van de milieubeschikbaarheid van organische verbindingen in bodem is verschenen.

Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) beschrijft een extractiemethode om te bepalen welke hoeveelheid van een organische component vanuit de bodem potentieel beschikbaar is voor de waterfase in die bodem. De methode is toepasbaar voor bodem, waterbodem, baggerspecie en bodemachtig materiaal.

NTA 6751 is ontwikkeld op initiatief van Rijkswaterstaat Waterdienst van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. In de projectgroep waren ook Alcontrol, Alterra, ILOW (Waterschapslaboratoria) en Omegam en betrokken. De volledige titel van NTA 6751 is ’Bodem – Bepaling van de milieubeschikbaarheid van apolaire organische componenten met behulp van Tenax.

Milieubeschikbaarheid en beleid

Bepaling van de voor het ecosysteem beschikbare gehaltes aan stoffen in de bodem (milieubeschikbaarheid) is een vorm van meten van milieuverontreiniging die de laatste jaren vaker nationaal en internationaal wordt toegepast. Afgelopen voorjaar is een rapport verschenen van het RIVM met adviezen over implementatie van milieubeschikbaarheid in het Nederlandse bodembeleid. De methode met behulp van Tenax is een van de methoden waar in het rapport naar verwezen wordt. Traditioneel wordt het totale gehalte van een stof in de bodem gemeten, maar milieubeschikbaarheid is een betere maat voor het daadwerkelijke gevaar voor het milieu.

Invloed op internationale norm uitoefenen

Binnen ISO wordt een vergelijkbaar normdocument ontwikkeld, waarin Nederlandse partijen de ervaring met NTA 6751 inbrengen. Daarnaast starten nog enkele projecten op het gebied van milieubeschikbaarheid. Partijen die betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van die documenten kunnen zich melden bij NEN. Aan deelname aan normalisatie zijn kosten verbonden.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl