NEN werkt aan ontwikkeling Europese normen voor klimaatadaptatie

27-01-2020 De Europese Commissie en CEN starten een project gericht op het ontwikkelen van normen voor klimaatadaptatie. Deze normen moeten er toe leiden dat gebouwen en installaties beter bestand zijn tegen de effecten van klimaatverandering, zoals extreme regen en hittegolven. NEN gaat het project leiden dat is getekend door de Europese Commissie en CEN/CENELEC.

Het project is een uitbouw van een bestaand project. Het heeft een looptijd van twee jaren en wordt aangestuurd door de CEN/CENELEC Coordination Group on CCA. NEN vervult hierin het secretariaat.

Drie onderdelen

Het project richt zich op drie onderdelen:

  • ontwikkeling van standaarden voor adaptatiemaatregelen, zoals groene daken en waterdoorlatende bestrating;
  • standaarden voor gebouwen en constructies, waaronder de Eurocodes, koppelen aan klimaatgegevens voor de toekomst;
  • klimaatadaptatie opnemen in standaarden voor infrastructuren.

Nationale initiatieven en innovaties

Het project vormt ook een Europese landingsplek voor nationale initiatieven en innovaties. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen die betrokken zijn bij ontwikkeling van nieuwe inzichten of producten op het vlak van klimaatadaptatie zijn van harte welkom om hierop aan te haken. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met NEN via mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Ab de Buck of Marc Balder, e-mail mm@nen.nl of kijk op www.nen.nl/klimaatadaptatie.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl