NEN-EN-ISO 11731 ‘Telling van Legionella’ gepubliceerd

14-06-2017 De nieuwe internationale norm voor de telling van Legionella in water is gepubliceerd. NEN-EN-ISO 11731 vervangt een aantal bestaande normen en is van toepassing op verschillende watertypen, zoals: drink-, industrie-, afval-, koel- en oppervlaktewater. De beschreven methoden kunnen ook gebruikt worden voor water gerelateerde matrices, bijvoorbeeld: biofilms en sediment.

NEN-EN-ISO 11731:2017 ‘Water - Telling van Legionella’ vervangt de volgende normen:

  • NEN 6265:2007 ‘Water - Detectie en telling van Legionella
  • NPR 6266:2014 ‘Water - Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 6265’
  • ISO 11731:1998 ‘Water quality - Detection and enumeration of Legionella
  • NEN-EN-ISO 11731-2:2008 ‘Water quality - Detection and enumeration of Legionella - Part 2: Direct membrane filtration method for waters with low bacterial counts’

Nederland is nauw betrokken geweest bij deze herziening van de internationale norm voor de telling van Legionella. In dit traject voerde NEN namens Nederland het secretariaat en was Simon in ’t Veld (Vitens) projectleider van een deskundige groep internationale experts.

Nederlandse situatie en overgangsperiode

NEN-EN-ISO 11731 heeft een Nederlands voorwoord, waarin de aanpassingen die gelden voor de Nederlandse situatie worden weergegeven. Deze aanpassingen zijn van toepassing op het onderdeel ‘monstername’. In de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater van het Ministerie van IenM, wordt voor het nemen en analyseren van monsters een verwijzing gemaakt naar NEN 6265. Doordat deze NEN-norm nu is vervangen door NEN-EN-ISO 11731, ligt het in de rede dat de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater ook wordt aangepast (zeer waarschijnlijk per 1 januari 2018). NEN-EN-ISO 11731 wordt dan hierin opgenomen. Voor geaccrediteerde laboratoria zal naar verwachting bij de aanpassing van de Regeling legionellapreventie een redelijke overgangsperiode worden gehanteerd (van bijvoorbeeld één jaar) om NEN-EN-ISO 11731 te implementeren en accreditatie te verkrijgen.

Effect Legionella

Onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella-bacteriën in water wordt uitgevoerd, omdat aerosolvorming van water dat besmet is met deze bacteriën kan leiden tot longontsteking (legionellose) - vooral bij personen met een verminderde weerstand. Een mogelijke bron kan bijvoorbeeld een leidingsysteem voor heet-/koud water zijn. NEN-EN-ISO 11731 specificeert kweekmethoden om Legionella te detecteren en een schatting te kunnen geven van de aantallen in de onderzochte watermonsters. Er zijn minstens 61 soorten Legionella beschreven. Niet al deze soorten zijn kweekbaar en daarom zal deze norm niet op alle soorten Legionella van toepassing zijn.

Workshop ‘Van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’

Bij voldoende interesse, zal in het najaar een workshop georganiseerd worden om uitleg te geven over hoe de stap te maken van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere de achtergronden van de voorbehandeling watermonsters, keuze voedingsbodems en de verschillende procedures. Interesse in een workshop? Stuur uiterlijk 14 september een e-mail naar Laura Mout, e-mail laura.mout@nen.nl met vermelding van naam, organisatie en beknopte beschrijving van de organisatie.

Meer informatie

De normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ is in Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling van normen op het vlak van watermicrobiologie. Voor meer informatie of deelname aan de subcommissie: Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij.

laura.mout@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl