NEN-EN-ISO 8199 voor microbiologisch kweekonderzoek herzien

15-02-2019 De herziene internationale norm ‘Water - algemene eisen en richtlijnen voor microbiologisch kweekonderzoek’ is recentelijk gepubliceerd. Deze Engelstalige norm vervangt daarmee de oorspronkelijke NEN-EN-ISO 8199-norm, die gepubliceerd was in 2007.

Methoden voor detectie en telling van micro-organismen, gebaseerd op hun vermogen om op of in gespecificeerde kweekmedia te groeien, is een belangrijk en veelgebruikt middel om de microbiologische kwaliteit van water te beoordelen. Het doel van NEN-EN-ISO 8199:2018 is om in één document de informatie te bundelen die de verschillende methoden gemeen hebben. Dit vermindert de herhaling van technische details in afzonderlijke normen en vergemakkelijkt de keuze van de methode die het meest geschikt is voor een bepaalde situatie. ISO 8199 besteedt bijvoorbeeld aandacht aan de bereiding van monsters, kweekmedia en generieke laboratoriumapparatuur.

Deze ISO-norm is vooral geschikt voor kweekonderzoeken m.b.t. bacteriën, gisten en schimmels. Sommige onderdelen kunnen ook toegepast worden op bacteriofagen, virussen en parasieten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen tussen de versie uit 2018 en 2007 staat getoond in het voorwoord van NEN-EN-ISO 8199. De normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’, met als hoofdonderwerp watermicrobiologie, was verantwoordelijk binnen Nederland voor de ontwikkeling van deze ISO-norm. Normsubcommissieleden hebben onder andere meerdere malen geparticipeerd aan ISO-werkgroepvergaderingen voor dit onderwerp en commentaar ingediend vanuit Nederland.

Ook van belang voor microbiologie van de voedselketen

Vanwege het nationale samenwerkingsverband tussen de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ en de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ is de ontwikkeling van ISO 8199 ook van belang voor levensmiddelenmicrobiologen. Deze normcommissie is actief betrokken bij de internationale herziening van NEN-EN-ISO 7218:2007 ‘Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologische onderzoeken’ en het bijbehorende amendement uit 2014. Bij de herziening van ISO 7218 zal ook rekening gehouden worden met NEN-EN-ISO 8199:2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 436, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij.

laura.mout@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl