NPR 8114 ‘Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ wordt herzien

23-07-2015 In 2014 is de herziening van de Europese norm NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’ gepubliceerd. Naar aanleiding van deze herziening wordt ook de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8114, die ondersteuning geeft bij de procedures in NEN-EN 14181, herzien. NEN nodigt belanghebbenden uit zich voor 16 september te melden indien zij willen meewerken aan deze herziening.

In de praktijk is gebleken dat bij gebruik van NEN-EN 14181 onduidelijkheden en knelpunten optreden. De richtlijn NPR 8114 is bedoeld als informatief implementatiedocument en beschrijft hoe in de praktijk om te gaan met de mogelijke onduidelijkheden en knelpunten. In de aankomende herziening van de praktijkrichtlijn worden niet alleen beide documenten weer op elkaar afgestemd, maar worden ook de praktijkervaringen met NPR 8114 van de afgelopen vijf jaar meegenomen.

Werkgroep NPR 8114

De op te richten werkgroep ‘NPR 8114’ zal zich bezighouden met de herziening van de praktijkrichtlijn. Leden van de oude werkgroep NPR 8114 en leden van de normsubcommissie ‘Emissiemetingen en algemene aspecten’ zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Zij bestaan uit onder andere overheidsinstellingen, en advies- en meetbureau’s.
De herziening gaat officieel van start op 16 september en wordt naar verwachting in de tweede helft van 2016 afgerond.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm, over het normalisatieproces, of voor deelname aan deze werkgroep: Nicolet Baas, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 371 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Nicolet Baas, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 371

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl