NPR voor boortechnieken en monsternemingstoestellen gewijzigd

03-09-2014 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij milieuonderzoek’ ingrijpend gewijzigd. De nieuwe versie geeft gehoor aan de reactie van gebruikers van deze praktijkrichtlijn. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de aanbevolen boortechnieken. Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2015 reageren op de voorgenomen wijzigingen.

NPR 5741 geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden toegepast bij milieuonderzoek. Van de meest toegepaste apparatuur is een kwalitatieve beoordeling gegeven voor toepassing in verschillende situaties. De beoordeling is gerelateerd aan verschillende milieuaspecten, zoals de eventuele verspreiding van verontreiniging via grond of werkwater als gevolg van de boor of monstername.

Wijzigingen

  • Alle lagen en materialen die in het kader van (water)bodemonderzoek worden doorboord, behoren te worden meegenomen in de keuze voor boortechnieken en monsternemingstoestellen, ongeacht of ze formeel tot bodemlagen of bodem in het algemeen worden gerekend. Bij de beschrijving van alle lagen behoren de gebruikte boortechnieken en monsternemingstoestellen te worden vermeld. Om een goede boring en/of monsterneming te kunnen doen is het soms noodzakelijk om technieken te combineren. Zo worden bij een wisselende bodemlaag of bij het passeren van de grondwaterspiegel per boring meerdere boor- en monsternemingsmethoden ingezet en gerapporteerd;
  • Tabellen 1, 2 en 3 zijn volledig herzien, waarbij ook expliciet de boortechnieken en de monsternemingstoestellen van elkaar zijn gescheiden;
  • De gehele normtekst is heringedeeld en waar nodig aangevuld of verhelderd;
  • Referenties naar andere normdocumenten zijn geactualiseerd.

Ongewijzigd

De NPR 5741 blijft gehandhaafd als praktijkrichtlijn vanwege de grote variëteit aan boortechnieken.

Reageren?

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl het ontwerp inzien en tot 1 januari 2015 reageren. Daarna zal de NEN-commissie 'Veldwerk-Monsterneming' de respons verwerken en een definitieve versie van deze Nederlandse Praktijkrichtlijn publiceren.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm(en) of over eventuele deelname aan de commissie 'Veldwerk-Monsterneming', kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail naar milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl