NTA 8240 voor ‘Calciumchloride extractie’ gepubliceerd

26-06-2017 De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie is gepubliceerd. Deze laboratoriummethode beschrijft de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie. Het voornemen is om de methode vervolgens ook internationaal in te brengen in de internationale werkgroep 'Soil quality - Bioavailability' (ISO/TC 190). NTA 8240 is een opstap hier naar toe.

NTA 8420 beschrijft een methode waarmee in situ beschikbare concentraties van zware metalen in bodem, de toplaag van sediment en baggerspecie onder aerobe en anaerobe omstandigheden gesimuleerd kunnen worden. Op basis van deze beschikbare concentraties kan de toxiciteit worden bepaald. Het protocol beschrijft de monstervoorbehandeling en de extractie van het sediment of baggerspecie met een calciumchloride-oplossing (0,001 mol·L-1) onder aerobe en anaerobe condities. Na de aerobe of anaerobe extractie en het centrifugeren van het sediment of baggerspecie worden zware metalen en arseen in het centrifugaat bepaald.

De standaardmethode is gebaseerd op de veronderstelling dat gedurende de testperiode evenwicht wordt benaderd tussen de vloeibare en vaste fasen bij een opgelegde (aerobe of anaerobe) redoxsituatie. De redoxsituatie gaat niet uit van het door het materiaal zelf opgelegde conditie maar van een geforceerde aerobe of anaerobe conditie en zegt iets over een als zodanig voorspelde situatie.

NTA 8240 is ontwikkeld op initiatief van Rijkswaterstaat. Zij hebben in samenwerking met Wageningen University & Research de afgelopen tijd verschillende methoden voor calciumchloride extractie onderzocht en getest. Met deze NTA is de methode nu beschikbaar voor laboratoria om ervaring op te doen met de Calciumchloride extractie. De vervolgstap is dat de Engelse vertaling internationaal wordt ingebracht in de werkgroep 'Soil quality - Bioavailability' (ISO/TC 190).

Meer informatie

Voor informatie over deze NTA 8240 of over het normalisatieproces: Machiel van Dalen, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NTA 8240:2017 nl

Bodemkwaliteit - Monstervoorbehandeling van droge grond of nat sediment voor de analyse van zware me...

NTA 8240  beschrijft een methode waarmee in situ beschikbare concentraties van zware metalen in bodem, de toplaag van sediment en baggerspecie onder aerobe en anaerobe omstandigheden gesimuleerd kunnen worden.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u conatct opnemen met Machiel van Dalen, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl