NTA 9065 'Geurmetingen - Meten en rekenen geur' geactualiseerd

22-01-2013 De overheid wil de geuroverlast verminderen. Hiervoor is een algemeen beleid vastgelegd in een ministeriële brief (1995) en hebben enkele provincies een specifiek provinciaal geurbeleid opgesteld. Eén van de hulpmiddelen om dat geurbeleid uit te voeren, was het document ‘Meten en Rekenen Geur’ (1994).

NEN heeft dit document geactualiseerd en gepubliceerd als NTA 9065 'Geurmetingen - Meten en rekenen geur'. NTA 9065 bevat een stappenplan voor het complete geurtraject met verwijzingen naar bestaande en nog op te stellen normen. NTA 9065 richt zich op geuronderzoeken voor industriële en agrarische installaties. De beschreven onderzoeksmethoden kunnen ook gebruikt worden voor verkeer en huishoudens.

NTA 9065 is inhoudelijk en procesmatig afgestemd op het InfoMil document 'Handleiding geur: Bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet agrarisch)'. De derde tranche van het Activiteitenbesluit verwijst naar NTA 9065 en de Handreiking geur. De ontwikkeling van NTA 9065 is gedragen door de normcommissie Luchtkwaliteit en is financieel ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse marktpartijen.

Eerder door u bekeken

Voor informatie over NTA 9065 of het normalisatieproces:

Neem contact op met Nicolet Baas, consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl