Nationaal en internationaal asbestexpert Jan Tempelman geridderd voor zijn decennialange inzet voor asbestveiligheid

16-11-2015 Op 12 november is Jan Tempelman tijdens de Nationale Asbestconferentie te Rotterdam geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol. Jan Tempelman kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door wethouder Jan Jaap Kolkman uit zijn woonplaats Deventer.

Aan de wieg van vrijwel alle normen

In zijn toespraak memoreerde de wethouder dat Tempelman mede aan de wieg stond van vrijwel alle normen op het gebied van asbest. “En als de wetenschap met nieuwe inzichten kwam, zette hij zich in voor aanscherping van die normen.
Mede door zijn inzet werd asbest in 1993 uiteindelijk verboden. Daarna verrichtte hij belangrijk werk voor de maatschappelijke vervolgtaak: het inventariseren en saneren van asbest uit de ontelbare ruimtes en terreinen in het land. Ook zette hij zich in voor de slachtoffers van blootstelling aan asbest”, aldus Kolkman.

Spilfunctie

In 1970 begonnen als chemisch analist bij het toenmalige Instituut voor Gezondheidstechniek TNO heeft Jan Tempelman zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot de meest vooraanstaande autoriteit in Nederland op het gebied van asbest, de bijbehorende risico’s en preventieve maatregelen. Steeds meer vervulde Jan als initiatiefrijke specialist en senior technisch consultant bij TNO een spilfunctie op zijn vakgebied. Mede door hem zijn de risico’s van asbest inzichtelijk gemaakt en het veilig werken met asbest sterk verbeterd en gestandaardiseerd.

Jan Tempelman is als asbest expert jarenlang namens Nederland via NEN wereldwijd actief geweest in het kader van internationale normalisatie (ISO). Zijn actieve rol heeft zich niet beperkt tot lidmaatschappen van werkgroepen en een actieve bijdrage aan de totstandkoming van normen, maar Jan heeft tevens de rol van voorzitter van subcommissies en (inter)nationale werkgroepen vervuld. Hiermee heeft hij zijn betrokkenheid bij en vooral zijn verantwoordelijkheid voor het nationale en internationale normalisatiewerk getoond en via die rollen richting gegeven aan discussies en ontwikkeling op het gebied van asbestmetingen. In Nederland heeft Jan in de Werkgroep Asbest in Lucht actief bijgedragen aan het opstellen en herzien van diverse normen en certificatieschema’s van meetmethoden op het gebied van asbest in lucht. Jan heeft zijn rol altijd met verve en met succes vervuld. Een zeer bevlogen en zeer betrokken asbestexpert, die met zijn enthousiasme en ongebreidelde vakkennis menig scepticus op zijn eigenzinnige manier heeft kunnen overtuigen.

Bij de vuurwerkramp in Enschede was zijn inhoudelijke kennis en visie voor de overheid van groot belang. Ook zijn vrijwillige adviezen en inspanningen voor de Stichting Asbestslachtoffers worden als belangrijk gezien. Sinds 1991 is hij vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en lid van de Raad van Toezicht van Ascert.

Eerder ontving hij de Prof. Job de Ruyterprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich zeer onderscheiden heeft op het gebied van de asbestproblematiek en de asbestslachtoffers.

Bijzondere waardering

Met de gehele asbestsector in Nederland heeft NEN bijzondere waardering voor Jan’s langdurige en persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten die hebben bijgedragen aan het onderzoek op het gebied van asbest. Zijn vasthoudendheid en overtuiging voor de urgentie van asbestonderzoek in de jaren 80 is indrukwekkend en van groot belang gebleken. Jan is momenteel nog senior technisch consultant, bij TNO in Utrecht, maar gaat zeer binnenkort met pensioen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis, consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 103, of e-mail marina.maroulakis@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl