Nationale koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen ter commentaar

02-12-2016 De normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ heeft afgelopen jaar gewerkt aan een herziening van NEN 6953 ‘Water -Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’. Ontwikkelingen vanuit het Europese project HORIZONTAL hebben geleid tot intrekking van een aantal Nederlandse normen en herziening van de norm.

NEN 6953 is een koepelnorm en geeft overzicht welke modules – op moment van publicatie van deze norm – voor de bepaling van geselecteerde in een bepaalde matrix toepasbaar zijn. De koepelnorm geeft naast de algemene informatie ook een handleiding die kan helpen een keuze te maken tussen verschillende methoden in het geval er meer methoden beschikbaar zijn.

Een koepelnorm kenmerkt zich door een modulaire aanpak. Met deze aanpak wordt een volledige analysemethode in een aantal onderdelen opgeknipt, waaronder:

  • monsterneming;
  • monstervoorbehandeling;
  • ontsluiting/extractie;
  • analyse.

Onderdelen koepelnorm

De koepelnorm beschrijft de keuze van een methode of een route door een combinatie van methoden die in een gegeven situatie moet worden toegepast om het gehalte aan specifieke elementen in water te kunnen vaststellen. Het betreft verschillende elementen.

Openbare commentaarronde

Belanghebbenden kunnen de normen kosteloos inzien en tot 1 maart 2017 commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie 'Anorganische parameters' houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl