Nationale meetnormen milieu aangepast en ter commentaar gepubliceerd

12-12-2013 In recente jaren zijn er een aantal Europese normen ontwikkeld met een horizontaal toepassingsgebied. Omdat deze normen zijn overgenomen als NEN-EN normen, moesten een aantal (drie) Nederlandse normen worden aangepast aan de veranderde werkwijzen. Deze drie Nederlandse normen liggen nu in de publieke commentaar ronde. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 commentaar indienen.

De normontwerpen zijn kosteloos in te zien op www.normontwerpen.nen.nl. Na publicatie heeft iedereen drie maanden de tijd om commentaar te leveren op het ontwerp.

Ontw. NEN 6499

NEN 6499 ‘Milieu - Koepelnorm voor de bepaling van het gehalte aan opgeloste en onopgeloste stoffen en droge stof en de gloeiresten daarvan’ heeft als belangrijke aanpassing dat grondwater nu wel als toepassingsgebied in de tabellen is opgenomen middels NEN 6484 – ‘Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen en de gloeirest ervan - Methode met behulp van membraanfiltratie’.

Ontw. NEN 6961

NEN 6961 ‘Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen in water, waterbodem, slib, slibhoudend water, luchtstof, grond en bouwstoffen’ is aangepast aan de Europese normen voor koningswater ontsluiting. De Europese normen zijn leidend voor de matrices grond, slib, bioafval en water. Voor het resterende toepassingsgebied kan NEN 6961 worden gebruikt. De titel van de norm is dan ook aangepast tot ‘Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen’.

Ontw. NEN 5754

Door de aanpassingen aan de Europese normen is het bepalen van het gloeiverlies niet meer beschreven in NEN 5754 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan organische stof op massabasis in grond en waterbodem volgens de gloeiverliesmethode’. Daarom is de titel aangepast tot ‘Bodem - Berekening van het gehalte aan organische stof volgens de gloeiverliesmethode’.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl