Nederlandse normen voor radioactiviteit aangepast aan Europese normen

01-03-2016 In de afgelopen jaren is een aantal normen op het gebied van radioactiviteitsmetingen in water als Europese (EN-)norm gepubliceerd. Een aantal hiervan heeft een sterke overlap met bestaande Nederlandse (NEN) normen. De meting in de EN-normen is, mede door het werk van de Nederlandse delegatie, identiek. In normale omstandigheden zou dit leiden tot intrekking van de NEN-norm. Omdat de Nederlandse normen het gehele milieu als toepassingsgebied hebben worden ze niet ingetrokken maar herzien.

De normcommissie ‘Radioactiviteit - Toepassing en meten’ heeft naar aanleiding van deze analyse over de inhoud besloten de Nederlandse normen te herzien en de nieuwe Europese normen voor het toepassingsgebied water in op te nemen. Hierdoor is de Nederlandse insteek met een brede milieumatrix geborgd.
In 2015 zijn er vier Nederlandse normontwerpen verschenen ter commentaar. Van deze vier zijn er nu drie in definitieve vorm gepubliceerd. Het gaat om:

  • NEN 5694:2016 ‘Radioactiviteitsmetingen - Methoden voor de radiochemische bepaling van polonium-210 (210Po) en lood-210 (210Pb)’
  • NEN 5627:2016 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de massieke totale bèta-activiteit en massieke rest-bèta-activiteit van een vast telmonster’
  • NEN 5623:2016 ‘Radioactiviteitsmetingen - Bepaling van de activiteit van gammastraling uitzendende nucliden in een telmonster met halfgeleider-gammaspectrometrie’

De publicatie van NEN 5622 is uitgesteld omdat de corresponderende internationale herziening van ISO 9696 nog niet volledig is afgerond. De publicatie van NEN 5622 wordt later dit jaar verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm, de normcommissie of over het normalisatieproces: Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl